miércoles, 20 de marzo de 2013

Qüestionari xarxes

1.- Què és una xarxa informàtica?  
Una xarxa informàtica és un conjunt d’ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquest comparteixin recursos i informació.

2.- Què pots comprovar amb el comandament "ping"? I amb el "ipconfig"?
Ping- permet comprovar l’estat de les connexions establides amb un
o diversos ordinadors remots. També és una utilitat diagnòstica en xarxes de computadores que comprova l'estat de la connexió del host local amb un o diversos equips remots d'una xarxa TCP / IP per mitjà de l'enviament de paquets ICMP de sol · licitud i de resposta

Ipconfig- permet mostrar o modificar els valors actuals de xarxa IP
del nostre ordinador. (internet protocol configuration) En Microsoft Windows és una aplicació de consola que mostra els valors de configuració de xarxa de TCP / IP actuals i actualitza la configuració de configuració dinàmica de host protocol DHCP i sistema de noms de domini DNS.3.- Quins diversos tipus d’arquitectura (topologia) coneixes?Podries explicar amb les teves paraules les característiques de cada una d'elles?  
El codi binari, que és una combinació de els números 0 i 1, que serveix per codificar totes les senyals i programes.

4.- Com s’identifiquen els equips a Internet? Quin sistema ens ajuda per la identificació d’aquests equips?
MItjançant codis binaris. Codi composat per  uns i zeros.

5.- Que vol dir LAN, WAN i MAN? Descriu cada una d’aquestes xarxes.
LAN: és un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter 'local' o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns 200 metres.

WAN: és un tipus de xarxa informàtica que destaca per la seva grandària, capaç de cobrir distàncies des de 100 Quilòmetres a 1000.

MAN: és una xarxa de alta velocitat que dóna cobertura a una àrea geogràfica extensa, proporciona capacitat d'integració de múltiples serveis mitjançant la transmissió de dades, veu i vídeo, sobre mitjans de transmissió tals com fibra òptica i parell trenat.


6.- Escriu una ip vàlida per l’ordinador 67 i una altre per el router de la mateixa xarxa.
Per al equip: 192.168.1.67 mascara: 255.255.255.0

Per al router: 192.168.1.1 mascara: 255.255.255.0

7.- Quins tipus de cables coneixes per connectar-te a una xarxa?
UTP, DNS, RT 45

8.- Com es transmet les dades en un cable de fibra òptica?
La fibra óptica és un mitjà de transmissió emparat habitualment en xarxes de dades; un fil molt prim de material transparent, vidres o materials plàstics, pel qual s'envien polsos de llum que representen dades a transmetre.


martes, 29 de enero de 2013

Format de so

1. Quants Mg necessitem per a emmagatzemar una cançó de 3 minuts en un C.D.?
3min · 60s1min · 44100 mostres1 s · 2 bytes1 mostra · 1 Kb1024 bytes ·1MB1024 Kb · 2 canals =30,28 MB


2. Quina és la capacitat d’un: a.) CD b). DVD.
a) Disc CD música - 650 Megabytes.
b)Disc DVD  - 17 Gigabytes. (dos caras, capa doble en ambas; 17,1 GB o 15,9 GiB. Discos DVD+R).


3. Quines són els quatre aspectes més importants a tenir en compte a l’hora d’emmagatzemar àudio?
Durada de l’audio, Freqüència de mostreig, Nombre de bits per codificar cada mostra, nombre de canals (estéreo-2, mono-1)


4. Com s’anomena el format d’àudio de CD?
CDA


5. Quin és el format d’àudio sense comprimir?
WAV i CDA.


6. Quins és el format d’àudio comprimit més popular?
MP3


7. Quin és el format ideal per emetre a temps real (streaming) per exemple a la ràdio digital?
Real Audio (RA). Menys qualitat però molt bona compressió (ràpida descàrrega)


8. Quan ocupa 1 minut de so en format Wav?
Dependrà si tenim un canal o dos (mono o stereo), de la freqüència de mostreig i dels bytes per codificar cada mostra (quantificació).
1min · 60s1min · Freqüència mostres1 s · quantificació bytes1 mostra · 1 Kb1024 bytes ·1MB1024 Kb · núm canals =MB


9. Quan ocupa 1 minut de so en format MP3?
Depèn del quantificació que utilitzem (64,128,192,320 Kbps)


10. Quins formats d’àudio s’utilitzen més per a internet?
RA per a streaming y MP3 128kbps per a format de so (formats comprimits per a que es puguin descarragar de manera ràpida).