martes, 29 de enero de 2013

Format de so

1. Quants Mg necessitem per a emmagatzemar una cançó de 3 minuts en un C.D.?
3min · 60s1min · 44100 mostres1 s · 2 bytes1 mostra · 1 Kb1024 bytes ·1MB1024 Kb · 2 canals =30,28 MB


2. Quina és la capacitat d’un: a.) CD b). DVD.
a) Disc CD música - 650 Megabytes.
b)Disc DVD  - 17 Gigabytes. (dos caras, capa doble en ambas; 17,1 GB o 15,9 GiB. Discos DVD+R).


3. Quines són els quatre aspectes més importants a tenir en compte a l’hora d’emmagatzemar àudio?
Durada de l’audio, Freqüència de mostreig, Nombre de bits per codificar cada mostra, nombre de canals (estéreo-2, mono-1)


4. Com s’anomena el format d’àudio de CD?
CDA


5. Quin és el format d’àudio sense comprimir?
WAV i CDA.


6. Quins és el format d’àudio comprimit més popular?
MP3


7. Quin és el format ideal per emetre a temps real (streaming) per exemple a la ràdio digital?
Real Audio (RA). Menys qualitat però molt bona compressió (ràpida descàrrega)


8. Quan ocupa 1 minut de so en format Wav?
Dependrà si tenim un canal o dos (mono o stereo), de la freqüència de mostreig i dels bytes per codificar cada mostra (quantificació).
1min · 60s1min · Freqüència mostres1 s · quantificació bytes1 mostra · 1 Kb1024 bytes ·1MB1024 Kb · núm canals =MB


9. Quan ocupa 1 minut de so en format MP3?
Depèn del quantificació que utilitzem (64,128,192,320 Kbps)


10. Quins formats d’àudio s’utilitzen més per a internet?
RA per a streaming y MP3 128kbps per a format de so (formats comprimits per a que es puguin descarragar de manera ràpida).